Tahmaseb
dr. Ali Tahmaseb, Tandarts–Implantoloog

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DR. ALI TAHMASEB

<!–:nl–>De graad van doctor in medische wetenschap aan Vrije Universiteit Amsterdam<!–:–>

7 december 2011

Tahmaseb_9013‘Guided Surgery And Immediate Loading������� is de titel

van het academisch proefschrift

opgemaakt door Ali Tahmaseb, ter verkrijging van de titel

van Doctor in medisch wetenschappen

aan

de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit proefschrift werd verdedigd ten��������overstaan van de promotiecommissie van de Faculteit der Tandheelkunde op

woensdag 23 november 2011.

Categorie: Uncategorized

<!–:nl–>FOLDER IMPLANTOLOGIE<!–:–>

24 november 2009

Download hier de folder

implantologie uitgegeven door Vereniging van

Vlaamse Tandartsen (VVT).

0001X3

Categorie: nieuws

<!–:nl–>800,000 VOLWASSENEN MET TANDIMPLANTATEN IN NEDERLAND<!–:–>

23 juli 2009

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw maakten Nederlanders kennis met een nieuwe ontwikkeling in de tandgeneeskunde: de tandheelkundige implantologie. Inmiddels hebben

ruim

800 duizend volwassen Nederlanders van 20

jaar en ouder, ofwel 6,6 procent van de bevolking, een of meer tandimplantaten.Ouderen van 50-plus hebben vaker implantaten dan jongeren. Mannen hebben vrijwel even vaak een implantaat als vrouwen. Alleen in de jongste leeftijdscategorie (20–29 jaar) is er een klein verschil (mannen 6 procent, vrouwen 3 procent).

Van de mensen met

een volledig kunstgebit heeft 8 procent implantaten. De meesten van hen, 85

procent, hebben alleen implantaten in de onderkaak.

Bron: CBS

Categorie: nieuws

<!–:nl–>VOOR HET EERST IMPLANTATEN VERGOED IN BELGIE<!–:–><!–:en–>IMPLANTS COMPENSATED FOR THE FIRST TIME IN BELGIUM<!–:–>

23 juli 2009

De verzekeringstegemoetkoming voor deze verstrekkingen is��éénmalig en wordt enkel vergoed bij rechthebbenden vanaf de 70e��verjaardag die minstens 1 jaar drager zijn van een uitneembare volledige onderprothese op een volledig edendate onderkaak. Deze prothese moet een correcte pasvorm,

vormgeving, occlusie en articulatie hebben, minstens 1 jaar oud zijn en tegemoetkoming genoten hebben

(prothese zelf of een bewerking erop) van de verplichte verzekering voor een verstrekking uit de rubriek “uitneembare tandprothesen” of de vrije

aanvullende verzekering.

Categorie: nieuws